Archive

03 juuli Taevaskoja Emalätte infostend

Põlvamaa Taevaskoja Emalätte teabetahvel, mis tutvustab Suurt ja Väikest Taevaskoda kui looduslikku pühapaika. Stendilt leiab teavet Taevaskojaga seotud pärimustest, Eesti looduslikest pühapaikadest ning ülevaate pühapaigas järgitavatest headest tavadest. Stendi tekst on eesti, inglise ja vene keeles. Teabestendi sisu koostas Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus koostöös Keskkonnaameti,...

Read More

01 jaan. Otepää looduskeskuse ekspositsiooni stend

Ortofoto taustal Otepää maastikukaitseala teemakihid. Lükatavale klaasist kaardikihile on peale kantud tähtsamad huviobjektid, lisaks metsamassiivide paiknemine 1930. aastatel. Koostöö arhitektuuribüroo Kaosega....

Read More