Kaardid

Kaardid aitavad inimestel teha ruumist sõltuvaid otsuseid, avardada silmaringi ning ruumis ja ajas paremini orienteeruda. Paljudel juhtudel piisab avalikest kaardikeskkondadest, aga mõnikord on vaja sinu ürituse või ettevõtmise jaoks erilahendust. 

 

Olen teinud kaarte muuseumitele, festivalidele, ajakirjadele, välistendidele (matkarajad, külad), ekspositsioonidele, teadusartiklitesse.

 

Algsed ruumiandmed saadakse Maa-ametilt. Seejärel jätkub töö QGIS tarkvaraga, kus valin välja vajalikud kaardiandmed ja lõplik kaart valmib Adobe Illustratori visuaalsete tööriistade abil. Maa-ameti WMS (Web Map Service) teenust kasutatakse QGIS tarkvaraga, milles tehakse tellitud teemakaardist lähtuvad andmevalikud. Kauni visuaalse väljanägemise jaoks jätkatakse tööd Adobe Illustratoris.

 

Vaata veel tehtud kaarditöid.