Küljendus

 

Küljenduse eesmärk on nii teabe esitamine loogiliselt, sidusalt kui ka oluliste elementide esiletõstmine. Täiendav, rohkem alahinnatud eelis on see, et hästi läbimõeldud paigutus muudab sisu hõlpsamini mõistetavaks.

Küljendusel kasutan Adobe InDesign programmi. Seda eelkõige suuremamahuliste tekstitööde osas. Vastavalt töö spetsiifikale valmistan eelnevalt programmis ette teksti- ja objektide (fotod, graafikud jms) stiilid.

Lõpptulemusena valmib trükifail, mille võib edastada trükikojale. Soovi korral suhtlen trükikojaga ise. 

Olen küljendanud voldikuid, valla lehte, erinevaid veebiväljaandeid. 

 

Kui kaua küljendamine aega võtab? 

Kahepoolse voldiku trükifaili ettevalmistus võtab aega 5–7 tööpäeva alates alginfo saamisest, sh parandused ja täiendused. 

 

Mis failid ma pean saatma? 

Vajalikud tekstid ja fotod (png failid või RAW). 

 

Vaata veel küljendustöid.