Archive

03 juuli Taevaskoja Emalätte infostend

Põlvamaa Taevaskoja Emalätte teabetahvel, mis tutvustab Suurt ja Väikest Taevaskoda kui looduslikku pühapaika. Stendilt leiab teavet Taevaskojaga seotud pärimustest, Eesti looduslikest pühapaikadest ning ülevaate pühapaigas järgitavatest headest tavadest. Stendi tekst on eesti, inglise ja vene keeles. Teabestendi sisu koostas Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus koostöös Keskkonnaameti,...

Read More

20 apr. Kaardid ja illustratsioonid MTÜ Loovretk maastikumängudele

Supilinna maastikumängu koostasime 15ndate Supilinna päevade raames ja Toomemäe maastikumängu Tartu Loodusfestival 2016 raames.   Protsess oli järgmine: jalutasime mitmeid kordi Supilinna tänavatel ja panime kirja huvtavaid objekte/joonistusi/sõnumeid, mida oma teel märkasime. Mõtlesime selle punkti juurde mõne põneva küsimuse või ülesande, mis paneks inimest märkama ümbrust. Paljude...

Read More

20 märts Maateadusõpiku joonised

Antud projekt oli üks meie esimesi ning selle käigus tegime jooniseid ja kaarte kõrgkoolidele mõeldud maateaduse õpikusse. Kogu protsess oli väga huvitav, sest pidevalt tuli õpiku autoritega jooniseid ja kaarte kooskõlastada. Projektini jõudsime tänu TÜ geograafia osakonnale....

Read More

08 veebr. Plaadi ümbrise kujundus Toomas ja Meel Valgu plaadile “Lõõtsalood Setomaalt”

Plaadi ümbrise kujundus Toomas ja Meel Valgu plaadile "Lõõtsalood Setomaalt". Eesti Rahvaluule Arhiivi vanade salvestuste järgi õpitud lood, milles on püütud tabada vanade pillimeeste omapäraseid rütme ja viisivariante ning läbi muusikalise tunnetuse toodud need lood ka tänapäeva. Plaadi siseküljel on kollaaž vanadest pillimeistritest. Läbiv sümbol on...

Read More

08 veebr. Eesti Kohanimeraamatu kaardilisa

Selle projekti käigus kujundasime kaardimaterjali Eesti kohanime raamatule. Protsessi käigus tegime vajalikud korrastused andmetes, koostasime indeksi ja kujundasime kaardid. Projekti tegime koostöös Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga....

Read More